Έλεγχοι της αστυνομίας για παραβιάσεις των μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό