Με απόφαση του πρωθυπουργού αναστέλλονται οι λειτουργίες σε χώρους λατρείας