Περιπολίες ΔΙΑΣ και Δημοτικής Αστυνομίας στην παραλία της Θεσσαλονίκης