Τροποποίηση ωραρίου στις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης