Ψυχολογική υποστήριξη σε δημότες για τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID -19