Συνεχίζονται οι εργασίες για την περιφερειακή οδό της Κατερίνης