Πρόεδρος ΕΟΦ: Άρχισε στην Ελλάδα η παραγωγή φαρμάκου για τον Κορονοϊό