89 παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων χθες στη Θεσσαλονίκη, 1.113 σε όλη τη χώρα