212 παραβάσεις περιοριστικών μέτρων την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη