Σύμπραξη εκδοτών: Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης για το βιβλίο