#Μένουμε_σπίτι και διασκεδάζουμε με το Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ