Μόλυνση του Δενδροποτάμου καταγγέλλει ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης