“Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”, έργο σε εξέλιξη από την ζωγράφο Στέλλα Καριάκα