Ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα Δημοτικά Ιατρεία