Εργασίες συντήρησης στη 2η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας από την ΠΚΜ