Κορoνοϊός και στωικότητα- άρθρο της Γεωργίας Γοργούς Αλεξίου