Διαδικτυακή συζήτηση για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο