“Μαζί για το Παιδί”: Στήριξε 6.569 παιδιά σε ανάγκη