Επιστολή προς τον πρωθυπουργό για την στήριξη του βιβλίου και του τύπου