Πρωτοβουλία “Εστιάζουμε στο Μέλλον” στη Θεσσαλονίκη