Ο Δήμος Καλαμαριάς προετοιμάζεται για την επαναλειτουργία των Σχολείων