Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου