Εργασίες συντήρησης στα σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς