Σε δύο ταχύτητες η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης