Ξεκινά εκ νέου ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού Κόλπου