Διευκρινίσεις από το υπουργείο Πολιτισμού για το Μητρώο Καλλιτεχνών