ΑΠΘ: Πώς οι φορείς του Δημοσίου θα απαλλαγούν από τη γραφειοκρατία