Στη θεμελίωση του νέου διυλιστηρίου των Σερρών ο Απόστολος Τζιτζικώστας