Η απόφαση για τον χώρο που θα καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η απόφαση για τον χώρο που θα καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Διάθεση επιπλέον χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και μείωση των τελών αναλογικά, σε περίπτωση που ο καταστηματάρχης δεν έχει στη διάθεσή του επιπλέον χώρο για αξιοποίηση, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων χθες τα μεσάνυχτα από τη Βουλή, σήμερα συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της πόλης και επαγγελματιών, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαβούλευση και να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση χώρου σε πεζοδρόμια/πεζόδρομους/πλατείες, είναι οι εξής:

– Σε πεζοδρόμια, το ελάχιστο πλάτος διόδου έλευσης πεζών είναι πλέον το 1,50 μ.

– Σε πεζοδρόμια όπου επιτρέπεται η στάθμευση, επιβάλλεται απόσταση 0,60 εκατοστών από το κράσπεδο.

-Σε πεζοδρόμους και πλατείες θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους 3,5 μ.

– Θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες οι οδεύσεις τυφλών και οι ράμπες ΑμΕΑ

– Δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ούτε σε οδόστρωμα όπου κινούνται οχήματα.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν για τις περιοχές από τον Δ. Θεσσαλονίκης:

ΛΑΔΑΔΙΚΑ

Όλοι οι δρόμοι στην περιοχή των Λαδάδικων είναι χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά μήκος τους και στις πλατείες, με μόνη προϋπόθεση την ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, πλάτους 3,50 μ.
Ειδικά για την πλατεία Μοριχόβου και την πλατεία Κατούνη, παροτρύνονται οι ιδιοκτήτες των όμορων επιχειρήσεων, όπως καταθέσουν συλλογική πρόταση για την κατάληψη του χώρου.

ΠΛΑΤΕΙΑ & ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Τροποποιείται προσωρινά η κανονιστική στην πλατεία Αριστοτέλους και διατίθεται επιπλέον χώρος, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο (Παράρτημα 1). Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις παρόδιες στοές, στα παρτέρια και στον κεντρικό χώρο της πλατείας.

Ομοίως με τις περιοχές των πλατειών στα Λαδάδικα, συνίσταται η κατάθεση συλλογικής πρότασης από τα όμορα καταστήματα.

Στο τμήμα μεταξύ της οδού Μητροπόλεως και της αρχής του άξονα της οδού Αριστοτέλους, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο και μέχρι το κράσπεδο, και στο τμήμα της νησίδας μεταξύ των παρτεριών και του κρασπέδου. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της παρόδιας στοάς, επί της οδού ήπιας κυκλοφορίας, και πέραν της προβολής του εκάστοτε καταστήματος.

Κατά μήκος του άξονα Αριστοτέλους, πρέπει να αφήνεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης πλάτους 3,50 μ. σε κάθε πλευρά. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα παρτέρια και εντός της παρόδιας στοάς.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΤΙΝΟΥ – ΖΕΥΞΙΔΟΣ

Στην περιοχή υπάρχει κανονιστική (408/18-3-2019 Α.Δ.Σ), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται ζώνες διέλευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (κίτρινο χρώμα στο αναρτημένο διάγραμμα), ζώνη διέλευσης πεζών (γκρι χρώμα) και χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (μπλε χρώμα). Για το παραπάνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις ζώνες διέλευσης πεζών, με απαραίτητη προϋπόθεση την πλάτους 1,50 μ. ελεύθερη διέλευση διέλευση μεταξύ των εισόδων των οικοδομών και της ζώνης εκτάκτου ανάγκης.

Συνίσταται η κατάθεση συλλογικής πρότασης από τους ιδιοκτήτες των ΚΥΕ.

ΟΔΟΙ Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Ομοίως με την περιοχή Ικτίνου – Ζεύξιδος, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ζώνη διέλευσης πεζών, αφήνοντας εγκάρσια ζώνη 1,50 μ. για την πρόσβαση στις εισόδους των οικοδομών από την ζώνη εκτάκτου ανάγκης.

Συνίσταται η κατάθεση συλλογικής πρότασης από τους ιδιοκτήτες των ΚΥΕ.

ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

Μόνο για το παραπάνω χρονικό διάστημα και μόνο για τα ΚΥΕ που ήδη λειτουργούν στο τμήμα της οδού Αγίας Σοφίας που έχει πεζοδρομηθεί, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή των προσόψεων των καταστημάτων και μέχρι τον κεντρικό ποδηλατόδρομο, ο οποίος πρέπει να παραμένει ελεύθερος.

ΡΟΤΟΝΤΑ – ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους ελεύθερους χώρους της πλατείας, τηρώντας τις παραπάνω γενικές διατάξεις.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τόσο κατά μήκος του κρασπέδου, όσο και κατά μήκος του τοίχου του καταστήματος. Λόγω του ότι δεν επιτρέπεται η στάθμευση επί της Λ. Νίκης, δεν υπάρχει απαίτηση για απόσταση 0,60μ. από το κράσπεδο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται ζώνη ελεύθερης διέλευσης πεζών πλάτους 1,50 μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΡΙΟΥ

Στις περιοχές αυτές έχουν εκδοθεί κανονιστικές (2304/04-09-2018 και 839/12-06-2017 Α.Δ.Σ. αντίστοιχα). Όπου σε αυτές ανά φέρεται ζώνη διέλευσης πεζών πλάτους 2,00 μ. αυτό μεταβάλλεται προσωρινά σε 1,50 μ.

ΟΔΟΙ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ, ΤΣΟΠΕΛΑ, ΔΙΑΛΕΤΤΗ, ΚΑΜΑΡΑ, ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ

Στις οδούς αυτές δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, είτε λόγω πολύ στενών πεζοδρομίων, είτε βάσει κανονιστικών που έχουν εκδοθεί με Α.Δ.Σ. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με βάση τις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη λωρίδας εκτάκτου ανάγκης πλάτους 3,50 μ. αξονικά και σύνδεση πλάτους 1,50 μ. με τις εισόδους πολυκατοικιών.

ΛΟΥΛΟΥΔΑΔΙΚΑ – ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ

Τροποποιούνται οι κανονιστικές που υφίστανται (1050/30-07-2018 και 1748/05-11-2012), σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 1.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Στην περιοχή έχει γίνει ανάπλαση και υφίστανται κανονιστικές διατάξεις με Α.Δ.Σ. (1053/30-07-2018 και 781/18-06-2018). Λόγω του ότι οι οδοί είναι διαμορφωμένοι σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, παραχωρείται για το παραπάνω χρονικό διάστημα επιπλέον χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 1.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΦΩΚΑ

Μπορούν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στα γύρω μέρη από τις πλατείες, από την απέναντι πλευρά που διασχίζουν τον δρόμο θα μπορούν να αναπτυχθούν εφόσον υπάρχει διάβαση για τους πεζούς..

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΛΑΔΑΔΙΚΑ

Να υπάρξει συνεννόηση , μεταξύ των καταστηματαρχών και να καταθέσουν στον δήμο Θεσσαλονίκης σχετικό σχέδιο για το που θα τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα.

 

δημοσίευμα με πληροφορίες από το thesstoday.gr