Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης επαναλειτουργεί