Το Διοικητήριο γίνεται “πράσινο” και φιλικό προς το περιβάλλον