Τα πρώτα κοινόχρηστα ποδήλατα για άτομα με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη