“Μουσική για το Μουσείο” σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στην TV100