Θερμικές κάμερες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης