Σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού και την υγειονομική ενίσχυση των νησιών