Έναρξη κατεδαφίσεων για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου