Περιβαλλοντική δράση από το Σωματείο “Μονοπάτια και Στόχοι”