Μνημόνιο Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Μορφωτικού Κέντρου Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα