«Όψεις νέων φωτογράφων» από τη Φωτογραφική Λέσχη “Όψεις”