Νέο πρόγραμμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης