Διαμαρτυρία στην παραλία για την κατάργηση των μαθημάτων των εικαστικών