Σε νέα εποχή ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης – Με νέο στρατηγικό πλαίσιο