Η Κ.Ο.Θ. στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης