Παρατείνονται τα μέτρα στις παραλίες μέχρι το τέλος Ιουλίου