Δράση εθελοντικού καθαρισμού στο δάσος του Σέιχ Σου