“Η φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου” σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Γκόνη