Συγκίνησε η πρεμιέρα της Γκόλφως του Σπυρίδωνος Περεσιάδη