«Από Θέση Ισχύος – Η δύναμη του δημόσιου λόγου» στο Θέατρο Κήπου