Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με την διοίκηση του Αγίου Παύλου