«Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» – Λειτουργική σύζευξη Παράδοσης και Τεχνολογίας